Västsahara

Västsaharakonflikten är både en av världens äldsta och en av dess mest försummade.

Mer än 30 år efter att kriget började,

förflyttningen av ett stort antal människor och ett vapenvila 1991 som frös militära positioner, är dess slut fortfarande avlägset. Detta beror huvudsakligen på att för de flesta aktörer – Marocko, Algeriet och Polisario-fronten, liksom västländer – erbjuder status quo fördelar som en lösning kan äventyra. Men konflikten har mänskliga, politiska och ekonomiska kostnader och verkliga offer: för de direkt berörda länderna, regionen och det bredare internationella samfundet.

Sedan kriget 1975 bor flera hundra tusen människor från Sarahawi-stammen i flyktingläger i gränsregionen Algeriet och Västsahara, mitt i Saharaöknen.

Nuvarande arbete

Utvecklingsprojekt bland barn och ungdomar, särskilt kvinnor.

Lokal partner

Sawt Asahra Lehlu

Vi tillhandahåller utbildning, hälsovård och vi utvecklar det civila samhället

Top

Rädda liv i Jemen